Skip to main content

Subaru

LIBERTY (2003 - 2007) [B13,BP,BP5]

Variants

Filter Parts
Sep. 2003 - Nov. 2006

2.0 {101 kW} AWD Wagon [B13,BP,BP5]

Std. 4-Wheel Disc

Front Brake Pad Set
DB1722
Rear Brake Pad Set
DB1379
Rear Brake Pad Set
DB1672
Rear Brake Pad Set
DB1803
Front Brake Disc Rotor
BR648
Image coming soon
Image coming soon
Jun. 2005 - Jul. 2007

2.0 {121 kW} AWD Wagon [B13,BP,BP5]

Std. 4-Wheel Disc

Front Brake Pad Set
DB1722
Rear Brake Pad Set
DB1803
Front Brake Disc Rotor
BR650
Image coming soon
Image coming soon
Sep. 2003 - Nov. 2006

2.0 Turbo {180 kW} AWD Wagon [B13,BP,BP5]

Std. 4-Wheel Disc

Front Brake Pad Set
DB1722
Rear Brake Pad Set
DB1379
Rear Brake Pad Set
DB1672
Rear Brake Pad Set
DB1803
Front Brake Disc Rotor
BR650
Rear Brake Disc Rotor
BR649
Image coming soon
Image coming soon
Edit this content