Skip to main content

Subaru

LIBERTY (2003 - 2006) [BL,BL5]

Variants

Filter Parts
Sep. 2003 - Jun. 2005

2.0 {101 kW} AWD Sedan [BL,BL5]

Std. 4-Wheel Disc

Front Brake Pad Set
DB1722
Rear Brake Pad Set
DB1379
Rear Brake Pad Set
DB1672
Rear Brake Pad Set
DB1803
Front Brake Disc Rotor
BR648
Image coming soon
Image coming soon
Aug. 2004 - Jul. 2006

2.0 GT Tuned By STI {190 kW} AWD Sedan [BL,BL5]

Std. 4-Wheel Disc

Image coming soon
Front Brake Disc Rotor
BR654-10
Image coming soon
Image coming soon
Aug. 2004 - Jul. 2006

2.0 GT Tuned BY STI {200 kW} AWD Sedan [BL,BL5]

Std. 4-Wheel Disc

Image coming soon
Front Brake Disc Rotor
BR654-10
Image coming soon
Image coming soon
Sep. 2003 - Nov. 2006

2.0 Turbo {180 kW} AWD Sedan [BL,BL5]

Std. 4-Wheel Disc

Front Brake Pad Set
DB1722
Rear Brake Pad Set
DB1379
Rear Brake Pad Set
DB1672
Rear Brake Pad Set
DB1803
Front Brake Disc Rotor
BR650
Image coming soon
Image coming soon
Edit this content