Skip to main content

Subaru

LIBERTY (1994 - 1998) [BG,BG6/BG7]

Variants

Jun. 1994 - Sep. 1998

2.2 GX, LX {98 kW} AWD Sedan [BG,BG6/BG7]

Std. 4-Wheel Disc

Rear Brake Disc Rotor
BR644
Image coming soon
Image coming soon
Jun. 1994 - Dec. 1996

2.2 i {94 kW} FWD Wagon [BG,BG6/BG7]

Std. 4-Wheel Disc

Rear Brake Disc Rotor
BR644
Image coming soon
Image coming soon
Edit this content